Fundacja Inicjatyw Społecznych „It’s Up To You” powstała z inicjatywy założycielek Wiesławy Czerpińskiej, Karoliny Krawczuk i Małgorzaty Sokołowskiej.

Fundacja została zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym 12.05.2021 r.

Celem Fundacji jest podejmowanie i wspieranie inicjatyw służącym obywatelom, w szczególności społecznościom lokalnym, w celu aktywizowania społeczeństwa, propagowania wzajemnej pomocy, poprawiania jakości i warunków życia codziennego, wspierania w dokonywaniu zmian życiowych i pokonywaniu trudności poprzez podejmowanie działań w sferze zadań publicznych.

Fundacja Inicjatyw Społecznych „It’s Up To You” zdobywała doświadczenie w zakresie realizacji zadań ze środków publicznych wspólnie z Partnerem Wielkopolską Siecią Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”.