Logo AEE 2024

 

 

Szanowni Państwo!

Poniżej publikujemy listę ofert, które zostały ocenione pozytywnie formalnie i merytorycznie oraz otrzymały wnioskowane finansowanie w Konkursie Akademia Edukacji Ekologicznej 2024.

Projekt jest finansowany z budżetu Miasta Poznania

GRATULUJEMY!!!

 

 

LISTA OFERT, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ

 

Lp. Tytuł oferty / Oferent Kwota Punkty
1 Zajęcia przyrodniczo-edukacyjne w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu (obszar tematyczny – działania związane z edukacją ekologiczną (ochrona przyrody i kształtowanie postaw przyjaznych środowisku)
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
5 000,00 zł 52,25 + 5
2 Działania interwencyjne dotyczące nietoperzy na terenie miasta Poznania jako forma czynnej ochrony tych zwierząt (działania związane z ochroną i odtwarzaniem siedlisk organizmów naturalnie dziko występujących na terenie miasta Poznania)
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
20 000,00 zł 59,00
3 Ptasie rezydencje – program budowy mieszkań i stołówek dla skrzydlatych przyjaciół (ochrona przyrody i kształtowanie postaw przyjaznych środowisku)
Eka z fyrtla
5 000,00 zł 51,75 + 5
4 Zielone Piątkowo – edukacja, zabawa, działania, jako aktywny sposób ochrony przyrody (działania związane z edukacją ekologiczną (ochrona przyrody i kształtowanie postaw przyjaznych środowisku) i działania mitygacyjne na rzecz klimatu)
Piątkowianie
5 000,00 zł 44,50 + 5
5 Waloryzacja społeczno-przyrodnicza zlewni Jeziora Strzeszyńskiego – działania związane z przedsięwzięciami związanymi z ochroną przyrody w zakresie pielęgnacji terenów prawnie chronionych.
Klub Przyrodników
10 000,00 zł 51,25 + 5
6 Ochrona zadrzechni na terenie Poznania – działania związane z edukacją ekologiczną (ochrona przyrody i kształtowanie postaw przyjaznych środowisku) i działania mitygacyjne na rzecz klimatu
Miododajni
5 000,00 zł 47,00 + 5

 

Logo Miasta Poznania