Fundacja Inicjatyw Społecznych It’s Up To You
realizuje na terenie Miasta Poznania projekt
pn. „Akademia Aktywności Senioralnej 2023”
finansowany z budżetu Miasta Poznania.

 

 

 

W ramach realizowanego zadania ogłaszamy  II nabór ofert w Konkursie Mikrograntów na projekty zwiększające liczbę oraz różnorodność działań w zakresie:

 • zwiększenia liczby oraz różnorodności działań w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw międzypokoleniowych i aktywizujących środowiska senioralne;
 • wspierania działań wynikających z potrzeb danej społeczności;
 • wspierania współdziałania mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego;
 • wspierania aktywności społecznej seniorów (osób w wieku 60 lat i powyżej) poprzez umożliwienie realizacji działań grupom nieformalnym (co najmniej 3 osobowym) Seniorek i Seniorów mieszkających w Poznaniu (w tym także z klubów seniora).
 • promocji inicjatyw senioralnych i międzypokoleniowych.

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów w 2023 roku  wynosi 112 500 zł. W Konkursie zostanie wybranych min. 45 najlepszych inicjatyw, które otrzymają mikrogrant w wysokości do 2 500 zł.

Konkurs Mikrograntów w 2023 roku zakłada ogłoszenie dwóch naborów wniosków:

 • I nabór – na realizację inicjatyw w miesiącu październiku 2023 r., przeznaczonych zostanie 56 250 zł – nabór został zakończony (niewykorzystana pula środków w naborze 16 250 zł została przeniesiona na nabór II),
 • II nabór – na realizację inicjatyw w miesiącu listopadzie i grudniu 2023 r., przeznaczonych zostanie 56 250 zł + 16 250 zł – łącznie 72 500 zł

Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji Mikrograntu:

 • I nabór – 1.10.2023 r. do 31.10.2023 r. – nabór został zakończony
 • II nabór – 10.11.2023 r. do 15.12.2023 r.

Minimalny czas trwania działań podczas realizacji Mikrograntu to 2 tygodnie (14 dni kalendarzowych).

UWAGA!

W jednym naborze, jedna Grupa Nieformalna Seniorek i Seniorów będzie mogła złożyć TYLKO JEDNĄ ofertę.

Ta sama grupa Nieformalna będzie mogła złożyć wniosek w kolejnym naborze pod warunkiem złożenia sprawozdania z działań w poprzednim naborze.

UWAGA! Członkowie Grupy Nieformalnej, której wniosek został złożony w Konkursie nie mogą wchodzić w skład innej Grupy Nieformalnej

Ogłoszenie konkursu – tekst

LINK do Konkursu w systemie Witkac

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z Ogłoszeniem i załączonymi dokumentami konkursowymi!

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

  • pod nr infolinii 666 739 981. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00.
  • w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla Grup Nieformalnych – telefonicznie pod nr tel. 696 565 116 w środy w godzinach 16.00-20.00.
  • w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod adresem biuro@fundacjaitsuptoyou.pl
   W tytule e-maila proszę koniecznie podać „
   Konsultacja Akademia Aktywności Senioralnej 2023
  • w biurze przy ul. Jackowskiego 5-7, 60-508 Poznań od poniedziałku do czwartku w godz. od 15.00 do 17.00 (dyżur Senioralnego Asystenta Technicznego)

 

Dokumenty Konkursowe:

 1. Regulamin Konkursu Akademia Aktywności Senioralnej 2023 (PDF)
 2. Załącznik nr 1 – wzór uproszczonego formularza oferty (PDF)
 3. Załącznik nr 2 – Karta Oceny formalnej (PDF)
 4. Załącznik nr 3 – Karta Oceny merytorycznej (PDF)
 5. Załącznik nr 4 – Regulamin Oceny Wniosków (PDF)
 6. Załącznik nr 5 – Zasady Rozliczania Mikrograntów (PDF)
 7. Porozumienie o powołaniu Grupy Nieformalnej (doc)
 8. Wzór umowy (PDF)
 9. Wzór sprawozdania (PDF)
 10. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY (PDF)

Pozostałe przydatne wzory dokumentów

 1. Wzór opisu dokumentów finansowych (PDF)
 2. Wzór opisu dokumentów finansowych (doc)

 

Poniżej zamieszczamy logotypy do pobrania. Przypominamy, że zgodnie z umową Realizatorzy mają obowiązek ich stosowania na wszelkich materiałach, które powstały w ramach realizowanego projektu.

LOGOTYPY

UWAGA! Logotypy znajdują się w pliku skompresowanym programem 7-Zip na licencji open source.

Program można pobrać KLIKAJĄC TUTAJ