Poznańskie Dni Rodziny 2024 - logo

Poznańskie Dni Rodziny 2024 – Konkurs

wpis w: aktualności, konkursy | 0

Dnia 19 kwietnia 2024 roku o godz. 15.00 rusza nabór ofert w Konkursie Mikrograntów w ramach realizacji zadania Poznańskie Dni Rodziny 2024 – Regranting. Zadanie jest finansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów wynosi 75 000 zł. W Konkursie zostanie wybranych min. 25 najlepszych inicjatywy, które otrzymają mikrogrant w wysokości do 3 000 zł.

Główne działania w ramach realizowanych inicjatyw muszą się odbywać podczas Poznańskich Dni Rodziny 2024 w okresie od 18.05.2024 r. do 29.05.2024 r.

O finansowanie pomysłów na działania będą mogły ubiegać się poznańskie organizacje pozarządowe lub organizacje działające na rzecz mieszkańców Miasta Poznania oraz grupy nieformalne tj. grupa co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych, mieszkańców Miasta Poznania, realizujących inicjatywę oddolną na podstawie umowy o utworzeniu grupy nieformalnej pod obligatoryjnym patronatem organizacji pozarządowej.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i dokumentacją konkursową na stronie LINK