Logo AEE 2024

Konkurs AEE 2024

wpis w: aktualności, konkursy | 0

Fundacja Inicjatyw Społecznych „It’s Up To You” ogłasza Konkurs pn. Akademia Edukacji Ekologicznej 2024 – konkurs jest finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.

W Konkursie będzie można uzyskać finansowanie na projekty zakładające następujące działania:

edukacją ekologiczną; zabezpieczeniem organizmów naturalnie dziko występujących na terenie miasta Poznania; przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody w zakresie pielęgnacji terenów prawnie chronionych i działaniami mitygacyjnymi na rzecz klimatu.

Zadanie to będzie realizowane w podziale na trzy obszary tematyczne:

  • działania związane z edukacją ekologiczną (ochroną przyrody i kształtowaniem postaw przyjaznych środowisku) i działaniami mitygacyjnymi na rzecz klimatu,
  • działania związane z ochroną i odtwarzaniem siedlisk organizmów naturalnie dziko występujących na terenie miasta Poznania,
  • działania związane z przedsięwzięciami związanymi z ochroną przyrody w zakresie pielęgnacji terenów prawnie chronionych.

Realizowane inicjatywy w ramach mikrograntów muszą dotyczyć zadań priorytetowych realizowanych przez Miasto Poznań tj. edukacji ekologicznej i/lub, ochrony  i odtwarzania siedlisk organizmów naturalnie dziko występujących na terenie miasta Poznania i/lub przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody w zakresie pielęgnacji terenów prawnie chronionych i/lub działań mitygacyjnych na rzecz klimatu.

Więcej informacji o Konkursie i bezpośredni link do systemu Witkac.pl można uzyskać klikając TUTAJ

Logo Miasta Poznania