II nabór wniosków w Konkursie AAS 2023

wpis w: aktualności | 0

Fundacja Inicjatyw Społecznych It’s Up To You

realizuje na terenie Miasta Poznania projekt pn. „Akademia Aktywności Senioralnej 2023”

finansowany z budżetu Miasta Poznania

 

W ramach realizowanego zadania dnia 03.11.2023 r. o godz. 15.00 ogłaszamy II nabór wniosków w Konkursie Mikrograntów na projekty zwiększające liczbę oraz różnorodność działań w zakresie:

 • zwiększenia liczby oraz różnorodności działań w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw międzypokoleniowych i aktywizujących środowiska senioralne;
 • wspierania działań wynikających z potrzeb danej społeczności;
 • wspierania współdziałania mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego;
 • wspierania aktywności społecznej seniorów (osób w wieku 60 lat i powyżej) poprzez umożliwienie realizacji działań grupom nieformalnym (co najmniej 3 osobowym) Seniorek i Seniorów mieszkających w Poznaniu (w tym także z klubów seniora).
 • promocji inicjatyw senioralnych i międzypokoleniowych.

W Konkursie mogą wziąć udział Grupy Nieformalne (co najmniej 3 osoby w wieku 60 lat i więcej) Seniorek i Seniorów mieszkających w Poznaniu (w tym także z klubów seniora) pod obligatoryjnym patronatem Operatora – Fundacji Inicjatyw Społecznych „It’s Up To You”.

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów w 2023 roku  wynosi 112 500 zł.

W Konkursie zostanie wybranych min. 45 najlepszych inicjatyw, które otrzymają mikrogrant w wysokości do 2 500 zł.

Konkurs Mikrograntów w 2023 roku zakłada ogłoszenie dwóch naborów wniosków:

 • I nabór – na realizację inicjatyw w miesiącu październik 2023 r., przeznaczonych zostanie 56 250 zł,
  • Inicjatywy w I naborze będą mogły być realizowane od 1.10.2023 r. do 31.10.2023 r. – nabór został zakończony
 • II nabór – na realizację inicjatyw w miesiącu listopadzie i grudniu 2023 r., przeznaczonych zostanie 56 250 zł + 16 250 zł przeniesione z pierwszego naboru – łącznie 72 500 zł,
  • Inicjatywy w II naborze będą mogły być realizowane od 10.11.2023 r. do 15.12.2023 r.

Więcej informacji na temat Konkursu Mikrograntów Akademia Aktywności Senioralnej 2023 znajduje się TUTAJ